Rastový hormón

 Tento web má len informatívny charakter! Autor na tomto ani žiadnom inom serveri nenabáda na užívanie zakázaných podporných prípravkov, skôr naopak!  Užívanie AS prináša so sebou určité riziko poškodenia zdravia a každý by si mal sám dobre zvážiť, či mu zvýšenie výkonnosti za to stojí.  Cieľom autorov nie je navádzať vás na užívanie AS alebo iných podporných látok. Ak ste sa rozhodli pre ich užívanie, je to vaše rozhodnutie a taktiež vaša osobná vec. Stránka je čisto iba informatívna.  stránka nieje určená pre osoby mladšie ako 18 rokov ! Na tomto webe sa nepredávajú zakázané látky ani látky na lekársky predpis.

Látky legálne a bez lekárskeho predpisu, ktoré stimulujú tvorbu rastového hormónu nájdete tu: Stimulanty rastového hormónu

 

 

Nejde o anabolický steroid aj keď mnohí ho za steroid považujú. Už názov v mnohých bodybuilderoch vyvoláva pocit, že z neho budú rásť ako blázni. Realita je v mnohých prípadoch iná, takže okolo rastového hormónu je asi najviac rozdielnych názorov.Pozrime sa na to od začiatku. Rastový hormón hGH (human growth hormone) alebo ST (somatotropín) je bielkovinová látka (peptíd) pozostávajúca zo 191 aminokyselín. Je produkovaný predným lalokom podmozgovej žľazy (hypofýza). V detstve je zodpovedný za rast kostí a orgánov. Rastový hormón nevyvoláva tento rastový efekt priamo, ale prostredníctvom somatomedínov, produkovaných mnohými typmi buniek. Somatomedíny sú peptídy, ktoré cirkulujú v krvi a označujú sa ako rastové faktory podobné inzulínu IGF (insuline-like growth factor).Rastový hormón je vylučovaný rázovite pričom k najvyššej koncentrácii dochádza na začiatku spánku. Počas dňa dochádza k 8 až 12 nárazovým uvoľneniam GH z adenohypofýzy. Celkové množstvo GH vyprodukovaného za deň je približne 0,5mg. Produkcia rastového hormónu je riadená dvomi hormónmi a to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatínom.Rastový hormón užívaný kulturistami je pôvodne určený na liečbu detí s nedostatočnou tvorbou GH a poruchami rastu. Existujú aj syntetické varianty s afinitou k receptorom v špecifických tkanivách určené k liečbe akromegálie, ktorá je dôsledkom nadmernej produkcie (príp. nadmerného užívania) alebo zvýšenej citlivosti na rastový hormón. V súčasnosti sa hojne užíva aj ako život predlžujúca droga, pretože u starších ľudí so zníženou tvorbou vlastného rastového hormónu dokáže doplnením hladiny na pôvodnú úroveň odstrániť mnohé príznaky staroby ako neelastickosť pokožky, zmenšovanie svalov, priberanie tukového tkaniva, rednutie kostí či bolesti kĺbov. Rastový hormón vo všeobecnosti spôsobuje rast svalov, kože, srdca a väčšiny vnútorných orgánov okrem pečene a (toto bude pre všetkých okrem Maxa asi ťažký šok) pohlavných orgánov.

SOMATOTROPIN (HUMAN)

Asellacrin, Crescormon, Genotropin, Grorm, Humatrope, Nanormon,
Norditropin Penset, Saizen, Somatogenas-L, Somatogen-L, Somatonorm,
Somatotropin človeka, Sopin, ...

Terapeutická aplikácia: hypofyzárny nanizmus u detí pred ukončením rastovej fázy (t.j. pred uzavretím rastových štrbín), Turnerov syndróm, skúša sa pri chorých s hypopituitarizmom, k podpore hojenia ťažkých fraktúr.

Popis: je paradoxom, že tento jednoznačne najdrahší prostriedok patrí aj k najdiskutovanejším farmaceutickým výrobkom, pomocou ktorých si športovci nedovolene zvyšujú svoju výkonnosť. Všeobecne sa pripúšťa, že rastové hormóny sú masovo zneužívané v takmer každom športovom odvetví vzhľadom na ich absolútnu nedetekovateľnosť pri dopingových kontrolách. Samozrejme, že spôsob zneužitia závisí od športového odvetvia a aj efektu, ktorý chce dopingový zneužívač pomocou STH dosiahnuť. Jednoznačne však môžeme povedať, že medzi kulturistami má veľkú popularitu ako v objemovej príprave, tak aj v príprave na súťaže. Existujú zástancovia aj odporcovia tohto prostriedku - jedni tvrdia, že predstavuje náhradu anabolicko-androgénnych steroidov všade tam, kde sú požiadavky na veľkú a silnú svalovú hmotu, druhí podporujú myšlienku absolútnej neúčinnosti v procesoch zvyšovania športovej výkonnosti. Obidve skupiny však pripúšťajú, že pre telo športovca predstavuje STH najväčšie riziko, pretože poškodenie zapríčinené týmto prostriedkom môže byť trvalého charakteru.
Čo je rastový hormón? Je to hormón-polypeptid, zložený zo 191 aminokyselín. Produkovaný je hypofýzou - po tréningu, strese, pri nízkej hladine cukru, ale aj počas spánku. Samotný STH nemá priame pôsobenie, ale stimuluje pečeň k produkcii a vylučovaniu inzulínu podobných rastových faktorov a somatomedinov, ktoré vyvolávajú potrebné zmeny v organizme. Pečeň má však ohraničenú možnosť produkovať tieto substancie, preto aj ich účinok je ohraničený. Do polovice 80. rokov sa STH získaval veľmi náročnou a nákladnou extrakciou z hypofýz mŕtvol, neskôr sa začal vyrábať biotechnologickou syntézou Escherochia coli - kmeň K12, transformáciou z buniek cicavcov - myši (bunečná línia C 127), biosynteticky za využitia rekombinantnej DNA technológie. Od zistenia, že aplikácia STH produkovaného z ľudského materiálu môže vyústiť do vzniku Creutzfeld-Jakobsonovho syndrómu (prejavujúceho sa po mnohoročnej inkubačnej dobe) sa v terapeutickej praxi využívajú prevažne synteticky produkované prostriedky.
Zneužívanie STH prostriedkov sa opiera o niekoľko tvrdení, ktoré bývajú potvrdzované a vzápätí popierané. Jedným z nich je silný anabolický efekt prejavujúci sa vo vystupňovanej syntéze bielkovín, výsledkom čoho býva výrazná svalová hypertrofia (zväčšenie svalovej bunkv) a svalová hyperplazmia (zvýšenie počtu svalových buniek) nedosiahnuteľná zneužívaním anabolicko-androgénnych steroidov. Okrem toho sa zdôrazňuje jeho schopnosť výrazne redukovať veľkosť tukového tkaniva a aplikácia STH sa údajne prejavuje i v spevnení šliach, úponov, chrupaviek a kostí, čo oceňujú predovšetkým tí dopingoví konzumenti, ktorí spoločne s ním zneužívajú aj anabolicko-androgénne steroidy vyvolávajúce prudký nárast sily. V takomto prípade existuje vraj len veľmi malá pravdepodobnosť zranenia aj pri používaní extrémnych tréningových záťaží. Existuje však niekoľko vyhlásení dopingových konzumentov (ktorí sa priznali k zneužívaniu STH), ktorých rezonuje najmä hlboké sklamanie z aplikácie tohto veľmi drahého prostriedku. Ich neúspechy bývajú bagatelizované a najčastejšie zdôvodňované krátkodobou alebo nízkodávkovou aplikáciou, samostatnou aplikáciou STH (z publikovaných informácií týkajúcich sa STH jednoznačne vyplýva, že jeho efekty sú údajne podstatne výraznejšie v kombinácii s anabolicko-androgénnymi steroidmi, ale i inzulínom, hormónom štítnej žľazy L-T3 a silne antikatabolicky pôsobiacimi prostriedkami - napr. clenbuterol hydrochloride), pripadne aplikáciou falzifikátu STH. Tí, ktorí nedajú na STH dopustiť, vo svojich výpovediach potvrdzujú jednu zaujímavú skutočnosť - na rozdiel od anabolicko-androgénnych steroidov, pri zneužívaní STH po jeho vysadení nedochádza k takmer žiadnemu poklesu sily, ani k úbytku svalovej hmoty. Túto "skúsenosť" nepriamo potvrdzuje jedna zo štúdii venovaných STH, z ktorej vyplýva, že pri aplikácii STH došlo k nárastu počtu svalových buniek. Ani zneužívanie STH nemusí byť bez vedľajších účinkov. Je pravdou, že pri jeho aplikácii to nie je zvýšená hladina estrogénov, gynekomostia, redukovanie endogénnej produkcie testosterónov, akné, vypadávanie vlasov, zvýšená retencia soli, vody atď. Hlavným nebezpečenstvom je možná hyperglykémia a výrazné zníženie funkcie štítnej žľazy, zväčšenie srdca a vnútorných orgánov, akromegália a gigantizmus, ale to iba v prípade, že u dopingového konzumenta ešte neboli uzavreté rastové chrupavky kostí. V poslednej dobe sa však objavujú informácie i o tom, že v prípade dlhodobého masívneho podávania STH existuje aj možnosť iniciácie leukémie. Navyše, treba si uvedomiť, že nikto z dopingových konzumentov nezneužíva STH osamotene, ale spravidla v kombinácii s inými farmaceutickými prostriedkami. Vtedy sa riziká z vedľajších účinkov môžu výrazne znásobovať a je skutočne ťažké povedať, čo všetko na takýchto športovcov čaká.

Zneužívané dávky: z dostupných materiálov vyplýva, že veľkosť zneužívaných dávok a doba aplikácie je veľmi rôznorodá, zväčša však limitovaná - financiami. A dopingoví hriešnici to vedia veľmi dobre. Kto je ich ochotný obetovať vo veľkom množstve, zneužíva STH dlhodobo a v relatívne vysokých dávkach, kto ich má menej, väčšinou si túto možnosť odloží až na obdobie krátko pred súťažami, kedy STH má udržať veľkosť svalovej hmoty po vysadení anabolicko-androgénnych steroidov. Dopingoví konzumenti, ktorí pripúšťajú, že v príprave na súťaže zneužívali STH, sa však zhodujú hneď v niekoľkých bodoch:
- priaznivé efekty z aplikácie STH sú podmienené veľkosťou dávky (polovičné pokusy sú vopred odsúdené na neúspech)
- výsledky z aplikácie sú lepšie, ak sa celodenné množstvo neaplikuje naraz, ale v niekoľkých čiastkových dávkach
- doba, počas ktorej sa aplikuje STH, neklesá pod 6 týždňov (jeho účinok neklesá ani po dlhodobom účinku, pričom aj po niekoľkomesačnej aplikácii k vyvolaniu požadovaného efektu postačuje rovnaká dávka, ako na začiatku aplikácie).
Ak by ste hľadali odpoveď na dennú dávku, tak v prístupných materiáloch za reálne minimum sa považuje denná aplikácia 4-8 m.j. STH.

Forma: ampuly so sušeným substrátom obsahujúcim 4-24 m.j. prostriedku.

 Zdroj: Igor Kopček - Hardbodybuilder - Na rovinu o dopingu.

 

 

 


e-muscle.cz