Tréning - Metódy a tipy pre lepšie tréningy

 Osvedčené tréningové metódy, od základných princípov toho ako má tréning vyzerať až po zložité techniky pre pokročilích bodybuiderov. 

Strečing

Rozcvičenie a zahriatie

Princíp uvolnenia

Princíp sérií a opakovaní

Princíp prekrvenia (napumpovanie)

Princíp sekvencií PHA (peripral hearth action)

Kruhový tréning

Princíp izotonického cvičenia (izotonické cvičenie)

Princíp statického napätia (izometria)

Princíp zmätenia svalov

Princíp rozličného počtu opakovaní

Eklektický (zmiešaný) tréningový princíp

Princíp inštinktívneho tréningu

Princíp supersérii a superkombinácií

Princíp trojsérií

Princíp gigantických sérií

Princíp predunavenia svalov

Princíp vkladaných sérií

Tréningový princíp 10 krat 10

Princíp striktných opakovaní

Princíp oklamania – cheating

Princíp tréningu proti gravitácii. (negatívne opakovania)

Princíp činnosti v krátkom rozsahu

Princíp zastávok

Princíp odpočinkových prestávok (rest-pause)

Princíp vrcholného zmrštenia

Princíp pyramídy

Princíp vzostupnej série

Princíp vynútených opakovaní

Princíp kumulatívnych opakovaní

Princíp 21                        

Princíp pomalých opakovaní

Princíp rýchlych opakovaní

Princíp izolovaného cvičenia

Princíp časovej prednosti svalov

Princíp „nedelného tréningu“

Princíp rozštiepeného tréningu – split systém

Princíp dvojfázového a trojfázového tréningu

Princíp tréningových cyklov

Metóda na rozvoj sily

Metóda na budovanie objemu svalstva

Metóda pre vyrysovanie svalstva 

 

 

 


digibrand.sk Digitálny marketing Produktové fotografovanie Spravovanie reklamných kampaní Tvorba web stránok Senec